Certificering en Meldkamer Diensten

Walewein Beveiligingen is een Borg Technisch Beveiligingsbedrijf. Wij zijn gecertificeerd via het KIWA NCP
wat toonaangevend is voor de montage/kwaliteit van het beveiligingssysteem.
Al onze producten zijn voorzien van goedkeuringsnummers of voldoen aan de juiste standaard om gebruikt
te worden in een Borg gecertificeerde installatie.

Om de eindgebruiker te helpen, zijn regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven. Kiwa NCP is
een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde
kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in
de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden
van niet gecertificeerde bedrijven. De Kiwa NCP erkende bedrijven worden dan door Kiwa NCP
gecontroleerd op het voldoen aan de criteria die staan in de kwaliteitsregeling waarvoor zij erkend
zijn. Met een Kiwa NCP erkenning geven gecertificeerde bedrijven aan dat zij voldoen aan een bepaald
kwaliteitsniveau.

De meeste regelingen op het gebied van inbraakpreventie worden beheerd door het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV is een samenwerkingsverband tussen overheid,
het bedrijfsleven en eindgebruikersorganisaties om gezamenlijk Nederland veiliger te maken. Het CCV
heeft de oude regelingen BORG Beveiligingsbedrijf en BORG Gespecialiseerd Bouwkundig
Beveiligingsbedrijf samengevoegd in één nieuw certificatieschema. Hierbij gevoegd zijn de afspraken
rondom de afgifte van het opleveringsbewijs voor alarminstallaties. Dit alles heeft geresulteerd in de
BRL BORG 2005, die alle oude BORG Regelingen per 1 januari 2006 heeft vervangen. In mei 2007 is de
BRL BORG 2005, versie 2 van kracht gegaan.

Het CCV geeft per regeling een licentie aan één of meerdere certificatie-instellingen om bedrijven en
personen onder die regeling te erkennen. Kiwa NCP heeft op het gebied van inbraakpreventie met het
CCV een licentieovereenkomst gesloten voor de BRL BORG 2005 versie 2, het certificatieschema
PKVW en de Regeling BORG Particuliere Alarmcentale.

Voor de meldkamer diensten maken wij gebruik van de Europac Alarmcentrale .
Ook deze meldkamer is weer gecertificeerd volgens het KIWA NCP, met als goedkeurings nummer PAC 105
EuroPAC Alarmcentrale als eerste Europees gecertificeerd als particuliere alarmcentrale binnen Europa.
Bij particuliere alarmcentrales (PAC’s) komen meldingen binnen van installaties voor inbraak- en
brandalarm. De PAC’s zorgen ervoor dat onnodige meldingen zoveel mogelijk uitgefilterd worden en
dat bewakingsdiensten, politie en brandweer efficiënt kunnen worden ingezet. Sinds kort is er een
Europese kwaliteitsnorm, de EN50518. De particuliere alarmcentrale van EuroPAC in Oss is sinds
3 april 2012 de eerste binnen Europa die hieraan volledig voldoet.

"Walewein Beveiligingen, als het echt veilig moet zijn !"