Brandmeld en Ontruimingsinstallaties

Ook op het gebied van Brandmeldsystemen en Ontruimingsinstallaties heeft Walewein Beveiligingen de
nodige expertise in huis.
Wij maken gebruik van de systemen van SD3, wat een zeer toonaangevend bedrijf is uit Frankrijk.
Zoals voor al onze producten geldt, wil Walewein Beveiligingen u enkel hoogwaardige kwaliteit aanbieden
en in onze keuze voor een brandmeld oplossing is dit uiteraard niet anders. Onder de vleugels van het in
2002 opgerichte SD3 bevinden zich de bedrijven FARE (opgericht in 1989) en SEFI (opgericht in
1970). Ze kunnen dan ook met recht zeggen dat ze zich al jarenlang bewijzen in deze markt. Alle
producten zijn goedgekeurd volgens alle geldende EN normen en voldoen aan alle eisen die u stelt bij
een brand meldsysteem of ontruimingsinstallatie.

Van eenvoudige conventionele producten tot grote in netwerk functionerende intelligente systemen, SD3
levert topkwaliteit. Ze verbinden er zich toe om de hoogst mogelijke service en productkwaliteit af te
leveren in lijn met de behoeften van de brandbeveiliging markt.

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed. De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet
zo groot, maar áls er brand uitbreekt is de schade zeer groot. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die
te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn,
kan veel dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden gesignaleerd of niet snel genoeg het
gebouw kunnen verlaten. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen
om zich te beschermen tegen brand. Voorkómen is veel beter én goedkoper dan blussen.
Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende branddetectie en -
alarmapparatuur, kleine blusapparaten of zelfs sprinklers. Maar ook door veiligheid te organiseren.
Denk aan het veiligstellen van vluchtroutes, het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel of
in vluchtroutes en het dichthouden van branddeuren.

Ook wanneer er een Certificaat nodig is bent u bij Walewein Beveiligingen aan het juiste adres.
Walewein Beveiligingen heeft een samenwerkingsverband met een Brandmelddetectie Bedrijf.

Om de eindgebruiker te helpen, zijn er regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven. Kiwa NCP
is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde
kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in
de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden
van niet gecertificeerde bedrijven. Bedrijven worden dan door Kiwa NCP gecontroleerd op het
voldoen aan de criteria die staan in de kwaliteitsregeling waarvoor zij erkend zijn. Met een Kiwa NCP
erkenning geven gecertificeerde bedrijven aan dat zij voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau.

Diverse regelingen op het gebied van brandpreventie worden beheerd door het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV is een samenwerkingsverband tussen overheid,
het bedrijfsleven en eindgebruikersorganisaties om gezamenlijk Nederland veiliger te maken.
Het CCV geeft per regeling een licentie aan één of meerdere certificatie-instellingen om bedrijven en
personen onder die regeling te erkennen. Kiwa NCP heeft met het CCV een licentieovereenkomst
gesloten voor de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 en het certificatieschema REOB 2008 versie 2.

"Walewein Beveiligingen, als het echt veilig moet zijn !"

SD3 Video

Bekijk onze SD3 producten

 

 

 

9040047