Zorg Totaal Systemen

ZORG TOTAAL : een personen Alarmeringssysteem voor hulpbehoevende mensen.

In de woning:
Zorg totaal is een P.A.S. (Personen Alarmerings Systeem) in huis voor een optimale veiligheid. Door
eenvoudig een knop in te drukken (Pols/halszender) wordt er een duidelijke tweeweg full duplex
spreek- en luisterverbinding tot stand gebracht. Met losse Dect units kan vanaf verschillende locaties
in de woning zoals de slaapkamer, toilet en de badkamer ten alle tijde een noodoproep worden
gedaan, de hulpbehoevende kan dan direct vanaf deze locatie spreken met een hulpverlener.

Buiten de woning:
Zorg Totaal is standaard uitgerust met een mobiele GPS/ GSM/3G module welke met één druk op de knop,
direct een spreek-luisterverbinding tot stand brengt naar een zorgmeldkamer of naar een persoonlijk
contact, er is dan direct een spreek-luisterverbinding met een hulpverlener of eventueel een
familielid. Zorg Totaal kan dan direct de locatie van de hulpbehoevende via GPS-Google Maps
doorgeven, zodat op 3 meter precies bekend is waar een hulpbehoevende zich bevindt en kan worden
waargenomen vanwaar een oproep werd gedaan (hulp is dan direct onderweg).

Het systeem kan communiceren naar zorgmeldkamers en naar persoonlijke contacten. Zorg Totaal is
standaard uitgerust met een analoge PSTN module, een GPS/GSM 3G module en een LAN Module.
Aanwezigheid detectie:
Indien gewenst detecteert Zorg Totaal menselijke bewegingen in huis.
Als er bij vooraf ingestelde tijdsinstellingen geen beweging wordt waargenomen, geeft Zorg Totaal een
melding naar een zorgmeldkamer en/of een persoonlijk contact. Deze dagelijkse controle maakt het
mogelijk een hulpverlener te sturen zonder dat de hulpbehoevende hiervoor een noodoproep heeft
gedaan.

Inbraak & brand beveiliging:
Zorg Totaal maakt het tevens mogelijk de woning te beveiligen tegen inbrekers, het is zeer eenvoudig het
systeem uit te breiden met inbraak detectoren zoals Infraroodmelders en magneetcontacten, ook
kunnen optische rookmelders op het systeem worden aangesloten.
De bediening is zeer eenvoudig en afgestemd op hulpbehoevende.
Alarmmeldingen kunnen worden doorgemeld naar een PAC ( Particuliere Alarm centrale).

Met Zorg Totaal staat een hulpbehoevende, IN en BUITEN de woning er nooit meer alleen voor!

"Walewein Beveiligingen, als het echt veilig moet zijn !"

Bekijk onze zorg totaal producten

zorg

zorg